วิริยะประกันภัย มอบความห่วงใยผู้ประสบภัย เหตุการณ์โกดังพลุระเบิดบ้านมูโนะ จ.นราธิวาส

0
309

นายนาถชัย เรืองแรง ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน ปัตตานี บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนประกันวินาศภัย และกลุ่มวิริยะจิตอาสา ร่วมกับ นางวิจิตรา ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส นำถุงยังชีพซึ่งบรรจุเครื่องอุปโภค-บริโภคจำเป็น มอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์โกดังดอกไม้ไฟระเบิดในพื้นที่ ตำบล มูโนะ อำเภอ สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

บริษัทฯ ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ให้ผ่านพ้นวิกฤตและได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างที่สุด