วิริยะประกันภัย จัดประชุมผู้จัดการสาขาทั่วประเทศ ภายใต้หัวข้อ “Connect Share Forward”

0
395

นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ และผู้จัดการสาขาทั่วประเทศ ร่วมประชุม ภายใต้หัวข้อ “Connect Share Forward” เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาการให้บริการด้านต่างๆ โดยมุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว เป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการในเรื่องต่างๆ อาทิ การตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV), ความร่วมมือทางธุรกิจกับค่ายรถยนต์ และภาพรวมของงานขายผ่านช่องทางสถาบันการเงิน เพื่อให้แนวทางในการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ การตลาด และการให้บริการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้เอาประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น