วิริยะประกันภัย จัดประชุมตัวแทน-นายหน้าทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์

0
441

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคุณ​    ดลเดช  สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ จัดประชุมตัวแทนประกันวินาศภัยทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์ เฟซบุ๊คเพจตัวแทนสัมพันธ์ วิริยะประกันภัย ร่วมพูดคุยถึงประเด็นภาพรวมของ​ บริษัทฯ และอุตสาหกรรมประกันภัย ปี 2563 ที่ผ่านมา

อีกทั้งแนวทางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของตัวแทนประกันวินาศภัย ในปี 2564  ภายใต้นโยบาย “ความเป็นธรรม คือนโยบาย” เป็นการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี​มี      ธรรมาภิบาล โปร่งใสและเป็นธรรม  ทั้งนี้บริษัทฯมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริการประกันภัย เพื่อให้ตัวแทน  นายหน้า และลูกค้าได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ