วิริยะประกันภัย จัดการแข่งขัน “Viriyah Basketball Cup ครั้งที่ 2”

0
1090

  นายพัทธวีร์ สังข์เครือ ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนนครราชสีมา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำทีมงานในสังกัดสาขาและศูนย์ฯ นครราชสีมา จัดกิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอล “Viriyah Basketball Cup ครั้งที่ 2” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนหรือกลุ่มคนที่มีใจรักในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล ได้มีกิจกรรมในการฝึกฝนพัฒนาทักษะด้านกีฬาบาสเกตบอลอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการอำนวยความสะดวกจากทางเทศบาลนครราชสีมาในด้านสถานที่การจัดการแข่งขัน ทำให้การจัดกิจกรรมดำเนินไปด้วยดีและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ สนามบาสเกตบอล เทศบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

    ทั้งนี้การแข่งขันแบ่งออกเป็น รุ่นเยาวชน 9 ทีม และรุ่นประชาชน 16 ทีม โดยจัดการแข่งขันเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 9 วัน (25 มิ.ย. – 3 ก.ค. 65) ซึ่งผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปีชาย และชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย ได้แก่ ทีมอัสสัมชัญ และรางวัลชนะเลิศรุ่นประชาชนชาย ได้แก่ ทีมมาดามจิ

    สำหรับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล  “Viriyah Basketball Cup” บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี 2562 ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนและผู้ปกครองที่ได้ส่งเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นอีกเป็นครั้งที่ 2 ภายหลังจากที่ภาครัฐได้ผ่อนคลายมาตรการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยเล็งเห็นว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าว นอกจากเยาวชนจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาแล้ว ยังถือเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ตลอดจนเพื่อช่วยลดปัญหายาเสพติดในหมู่เยาวชนในพื้นที่อีกด้วย และบริษัทฯ ยังคงมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสรรค์สร้างกิจกรรมดีๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่เป็นกำลังหลักสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป