วิริยะประกันภัยลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.เชียงใหม่

0
806

นางวันวิศาษ์ เรืองเดชณรงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย รับมอบเครื่องอุปโภค – บริโภคสิ่งของที่จำเป็น ในการดำรงชีพ และน้ำดื่ม จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีนางวรวรรณ จินดาศิลป์ ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ พร้อมทีมงานวิริยะจิตอาสา เป็นผู้แทนบริษัทฯมอบ ณ ที่ทำการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ทีมงานวิริยะจิตอาสา สังกัดศูนย์ฯ/สาขาเชียงใหม่ รวมพลังลงพื้นที่นำเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพ มอบให้แก่ประชาชนตามชุมชนและหมู่บ้าน อาทิ ชุมชนหนองหอย บ้านสันป่าเลียง บ้านเฮือนพญาคำ และ บ้านชัยพฤกษ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ด้วยสถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วง และต้องคอยเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่งานด้านบริการสินไหมทดแทน บริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งพนักงานสำรวจภัย เข้าไปสำรวจรถยนต์

และให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยอย่างทันท่วงที อาทิ การระดมรถยกนำรถยนต์ที่เสียหายออกจากพื้นที่น้ำท่วมไปจอดในที่สูง หรือตามศูนย์ซ่อมมาตรฐานในเครือ และดีลเลอร์ต่างๆ ซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้ได้ดำเนินการตามโมเดล (ปฏิบัติการ First Aid) ในการช่วยเหลือรถยนต์ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถฟื้นฟูและกลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด