วิริยะประกันภัยร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคปภ. ประจำปี 2564

0
1340

    บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  โดย คุณสุภัทรา ทองขาว รองกรรมการผู้จัดการ  เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้น้อมนำถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ  วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 

โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ยอดเงินบริจาคที่ได้จากความร่วมแรงร่วมใจขององค์กร และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมประกันภัย และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ที่ร่วมกันทำบุญมหากุศลใหญ่ครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น  5,990,517.68 บาท  ในโอกาสนี้ทางวิริยะประกันภัยสนับสนุนกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทั่วไป ทุนประกัน 10 ล้านบาท ถวายแด่วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี ครั้งนี้ด้วย