“วาโก้ มอบหน้ากากผ้า” จำนวน 1,500 ชิ้น ให้กับชุมชนรอบบริษัท

0
1578

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง และหน้ากากอนามัยทุกชนิดมีราคาค่อนข้างสูงและหาซื้อได้ยาก บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทจากโครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์ จึงได้มอบหน้ากากให้กับชุมชนรอบบริษัท ได้แก่ ชุมชนวัดอินทร์บรรจง ชุมชนโรงเจ ชุมชนศาลเจ้าแดง ชุมชนเจริญกรุง 89 ชุมชนร่วมใจพัฒนา ชุมชนตลาดเก่าวัดพระยาไกร ชุมชนโรงแก้ว ชุมชนหลังวัดเรืองยศสุทธาราม และ  ชุมชนบริเวณด้านหน้าบริษัทฯ รวมไปถึงสำนักงานเขตบางคอแหลม และ สถานีตำรวจวัดพระยาไกร  ทั้งสิ้น 1,500 ชิ้น เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของส่วนรวม