วาโก้ชวนทิ้งบราเก่าถูกที่ ดีต่อเรา รักษ์ต่อโลก กับโครงการ วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ ปีที่ 12

0
371

นายบุญดี อำนวยสกุล (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ (ที่ 5 จากขวา) ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และ มร.ทาคุยะ มิอุระ (ที่ 4 จากขวา) กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมประกาศพันธกิจรักษ์โลก ด้วยการรับบริจาคบราหรือชุดชั้นในเก่าทั้งหญิง-ชาย ในโครงการวาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ ปีที่ 12 โดยมีทีมผู้บริหารและพนักงานเกือบ 3,000 คน เข้าร่วมบริจาคชุดชั้นในเก่า ทั้งนี้โครงการจะนำไปกำจัดโดยการเผาอย่างถูกวิธี แบบ Zero Waste (เปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์) แปรเปลี่ยนเป็นพลังงานเชื้อเพลิง ลดขยะชุมชน ลดโลกร้อน ลดฝุ่น PM 2.5 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อตอกย้ำพันธกิจและสร้างจิตสำนึกภายในองค์กรให้กลายเป็นวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในทุกด้าน จัดขึ้น ณ บมจ.ไทยวาโก้ ถ.พระราม 3 ซอย 23 เมื่อเร็วๆ นี้ พร้อมเชิญชวนทุกคนร่วมเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น ด้วยการบริจาคชุดชั้นในเก่า ที่วาโก้ช็อปและเคาน์เตอร์วาโก้ทั่วประเทศหรือทางไปรษณีย์ส่งถึงฝ่าย CSR บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้บริหารจากซ้ายไปขวา
1.นายเมธา สุภากร กรรมการบริหารและประธานคณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ.ไทยวาโก้
2.นายประณต เวสารัชวิทย์ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขาย บมจ.ไทยวาโก้
3.ดร.สุคนธรัชฎ์ นิติสิริสกุล กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่าย Healthcare & Wellness บมจ.ไทยวาโก้
4.นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม
บมจ.ไทยวาโก้
5.นายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยวาโก้
6.นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ.ไทยวาโก้
7.มร.ทาคุยะ มิอุระ กรรมการรองผู้จัดการ บมจ.ไทยวาโก้
8.นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์ กรรมการบริหารสายงานผลิตภัณฑ์ Wienna
9.นายสุวิทย์ วงศ์เจริญวุฒภร กรรมการบริหารสายงาน Uniform & Workwear
10.นายพจเดช เกตุกระทึก กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Children Wear บมจ.ไทยวาโก้ panuwat.sasanus@gmail.com