วช. หนุน ม.สวนดุสิต คิดค้นตำรับอาหารโต๊ะจีนยุคใหม่ อิ่ม อร่อย ถูกใจสายสุขภาพ

0
509

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ติดตามการดำเนินงานโครงการ “การพัฒนาตำรับอาหารโต๊ะจีนเพื่อสุขภาพ ยกระดับในการให้บริการให้ปลอดภัยและการพัฒนารูปแบบการจัดการแบบเดลิเวอรี่” เพื่อพัฒนาแนวทางการยกระดับอาหารโต๊ะจีนเพื่อสุขภาพทั้งระบบ โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในการเปิดงาน

โดยมี ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา และคณะนักวิจัย แห่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวแก่ผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชน ณ ภัตตาคารตงเพ้ง ถนนโชคชัย 4 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. ได้สนับสนุนทุนวิจัยแก่ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา และคณะนักวิจัย แห่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการดำเนินการโครงการการพัฒนาตำรับอาหารโต๊ะจีนเพื่อสุขภาพ ยกระดับในการให้บริการให้ปลอดภัยและการพัฒนารูปแบบการจัดการแบบเดลิเวอรี่ เพื่อพัฒนาแนวทางการยกระดับอาหารโต๊ะจีนเพื่อสุขภาพทั้งระบบ และพัฒนาบุคลากรการปรุงอาหารโต๊ะจีนเพื่อสุขภาพให้บริการอาหารปลอดภัย โดยมีการปรับตำรับเพื่อให้เป็นรายการอาหารโต๊ะจีนเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งผลงานวิจัยโครงการนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาคุณค่าทางอาหารที่เหมาะสม ความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านอาหาร ทั้งในมิติของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพอาหารและสุขอนามัยอย่างยั่งยืนต่อไป

ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า คณะนักวิจัยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. ในการดำเนินการโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาตำรับอาหารโต๊ะจีนเพื่อสุขภาพ ยกระดับในการให้บริการให้ปลอดภัย และการพัฒนารูปแบบการจัดการแบบเดลิเวอรี่” ได้มีการปรับตำรับเพื่อให้เป็นรายการอาหารโต๊ะจีนเพื่อสุขภาพ ดังนั้น อาหารเพื่อสุขภาพดังกล่าวทั้งหมดจึงมีการปรับใช้เครื่องปรุงรสให้เป็นรายการอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น การลดโซเดียมในเครื่องปรุงรสเค็ม หรือการใช้น้ำตาลที่ไม่ให้พลังงาน เป็นต้น เพื่อให้ได้คุณค่าทางอาหารที่เหมาะสม ในปัจจุบัน เมื่อมีการพัฒนาเป็นอาหารโต๊ะจีนเดลิเวอรี่ส่งผลทำให้การมุ่งเน้นการจัดเสิร์ฟทีละเมนูลดน้อยลงไป แต่จะเน้นอาหารที่มาเป็นชุดและพร้อมรับประทานเป็นสำคัญ

อีกทั้งการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีการออกแบบให้สวยงาม เน้นในเรื่องของความสะอาดปลอดภัยและการควบคุมต้นทุน เวลา ความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยรายการอาหารโต๊ะจีนเพื่อสุขภาพที่นำเสนอในครั้งนี้ มีทั้งหมด 9 รายการ ได้แก่ 1. แมงกระพรุนน้ำมันงาและแฮ่กึ้นทอด 2. สลัดครีมกุ้ง 3. กระเพาะปลาน้ำแดง 4. เป็ดปักกิ่งและเมี่ยงเป็ด 5. เปาฮื้อไต้หวันเจี๋ยนยอดผัก 6. ปลากะพงนึ่งซีอิ้ว 7. ซุปเยื่อไผ่ 8. ผัดหมี่ฮ่องกง และ 9. บัวลอยน้ำขิง

ทางด้าน คุณชวลิต ตระกูลสันติรัตน์ เจ้าของภัตตาคารตงเพ้ง เปิดเผยว่า ภัตตาคารตงเพ้งแห่งนี้ เปิดให้บริการมากว่า 40 ปี โดยภัตตาคารมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานของอาหารให้มีคุณภาพและเป็นที่พึงพอใจของลูกค้ามาโดยตลอด ที่ผ่านมาหลาย ๆ ท่านเกิดความกังวลที่จะรับประทานอาหารจีนเนื่องจากปริมาณไขมันหรือโซเดียมสูงในอาหารซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ การที่ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา และคณะนักวิจัย แห่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยการสนับสนุนจาก วช. ได้นำองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตำรับอาหารโต๊ะจีนเพื่อสุขภาพมาถ่ายทอดในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่ดีที่ทางภัตตาคารจะได้นำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปปรับใช้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนส่วนประกอบหรือเครื่องปรุงรสให้เป็นไปตามแนวทางการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อให้การรับประทานอาหารจีนไม่เป็นที่น่ากังวลใจอีกต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาตำรับอาหารโต๊ะจีนในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าทุกท่าน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้รักสุขภาพ

สำหรับโครงการ “การพัฒนาตำรับอาหารโต๊ะจีนเพื่อสุขภาพ ยกระดับในการให้บริการให้ปลอดภัยและการพัฒนารูปแบบการจัดการแบบเดลิเวอรี่” นอกจากคณะนักวิจัยจะได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับภัตตาคารตงเพ้ง ถนนโชคชัย 4 แห่งนี้

เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและยกระดับอาหารโต๊ะจีนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นแล้ว ทางคณะนักวิจัยยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการดังกล่าวให้กับร้านสมศักดิ์โภชนา จังหวัดนครปฐม อีกด้วย ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือผู้ประกอบการโต๊ะจีนรายใดที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา โทร. 08 1805 2623