ลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต รับฟรี! ความคุ้มครองโรคโควิด-19 เพียงดาวน์โหลดและลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน “MTL Click”

0
1817

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อผู้เอาประกันภัย จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในขณะนี้ อย่างไรก็ตามสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีการซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์  โครงการเอ็กซ์ตร้า แคร์ พลัส  และสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ สมาร์ทเฮลธ์  รวมไปถึงสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพอื่น  หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยโดยมีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองตามจำนวนเงินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์สัญญาเพิ่มเติมประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดกรมธรรม์ที่ตนเองทำไว้ 

ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสดังกล่าวยังมีอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการมอบความอุ่นใจให้แก่ลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิต ทั้งประกันภัยรายเดี่ยวและประกันกลุ่ม บริษัทฯ จึงได้มอบความคุ้มครองเพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอยู่ ฟรี! เพียงดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน
MTL Click พร้อมลงทะเบียนและเพิ่มกรมธรรม์ที่มีอยู่แล้ว จะได้รับสิทธิความคุ้มครองทันที โดยคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) รับเงินชดเชย 100,000 บาท หรือรับเงินชดเชยรายวัน 1,000 บาทต่อวัน เมื่อเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง เพียงครั้งเดียวโดยให้ความคุ้มครองทันทีตั้งแต่วันที่ดาวน์โหลดและเพิ่มกรมธรรม์เสร็จสมบูรณ์ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน “MTL Click ได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 และรับความคุ้มครองได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน “MTL Click ได้ฟรีทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android  จากนั้นสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานครั้งแรกด้วย 6 ขั้นตอนง่าย ๆ ประกอบด้วย

ขั้นตอนที่ 1 คลิกสร้างบัญชีใหม่

ขั้นตอนที่ 2 กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 3 กรอกเบอร์มือถือและรับเลข OTP เพื่อกรอกยืนยันตัวตน

ขั้นตอนที่ 4 เลือกวิธีเข้าระบบที่ต้องการ เช่น Face ID  สแกนลายนิ้วมือ หรือ รหัส 6 หลัก

ขั้นตอนที่ 5 คลิกเพิ่มกรมธรรม์

ขั้นตอนที่ 6 กรอกรายละเอียด ในกรณีเป็นลูกค้าประกันรายเดี่ยว ให้กรอกเลขประจำตัวผู้เอาประกันภัย และเลขบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีเป็นลูกค้าประกันกลุ่ม ให้กรอกเลขผู้เอาประกันภัยกลุ่ม  วันเดือนปีเกิด และเลขบัตรประจำตัวประชาชน  

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนจะได้รับความคุ้มครองไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทันที สำหรับลูกค้าที่ดาวนโหลด แอปพลิเคชัน “MTL Click ก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ทำการลงทะเบียนและเพิ่มกรมธรรม์เสร็จสมบูรณ์ จะได้รับความคุ้มครองทันที

ลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต สามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน “MTL Click ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ โทร. 1766 หรือ www.muangthai.co.th  

หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด