ร่วมแสดงความยินดี

0
1374

คุณวีระ2

นายวีระ ดิษยะกมล อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM รับมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีจากBAM โดยนายปรัชญา จันทราภัย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร BAM เป็นตัวแทนในการมอบ ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 จัดโดยสมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 ณ เดอะแบงเควทฮอลล์