ร่วมยินดี

0
989

นายพิชัย ยอวิทยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายกิจการตัวแทน) บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนฯ ที่ได้รับโล่รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 20 ปี, 15, ปี และ 10 ปี ในงานมอบรางวัล “ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA) ประจำปี 2563” จัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย ซึ่งในปีนี้มีตัวแทนฯ ของ​ บริษัทฯ ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 174  คน สะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพ พร้อมเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions ให้กับผู้เอาประกัน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์