ร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านศิริราชมูลนิธิ

0
524

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมใจช่วยเหลือผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ด้วยการบริจาคเงินผ่าน “ศิริราชมูลนิธิ” (กองทุนศิริราชสู้ภัยโควิด) บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอรุณอัมรินทร์ ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ เลขที่บัญชี 157-0-01851-7 เงินบริจาคของท่านจะสนับสนุนการจัดหาเวชภัณฑ์ที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้อีกครั้งโดยเร็ว

ทุกการบริจาคของท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า โดยส่งหลักฐานการบริจาคพร้อมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านช่องทาง Line : @sirirajfoundation หรือ E-mail : donate_siriraj@hotmail.com

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ศิริราชมูลนิธิ โทร. 0-2414-1414, 0-2419-7688