ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ คว้าถ้วยพระราชทาน Symphonic Band ดนตรีธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน ประจำปี 2562

0
512

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานมอบเงินรางวัลและให้โอวาทแก่ผู้เข้าประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน ประเภท Symphonic Band รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2562 โดยวงที่ชนะเลิศการประกวดฯ ได้แก่ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 300,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา, รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ และรองชนะเลิศอันดับ 3 อีก 7 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า กรุงเทพฯ, โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ, โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนด์ กรุงเทพฯ, โรงเรียนราชวินิตบางเขน กรุงเทพฯ, โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่, โรงเรียนราชวินิตมัธยม กรุงเทพฯ และโรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ

สำหรับการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 เป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ให้แก่สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2541 เพื่อเพิ่มทักษะด้าน Emotional Quotient หรือ อีคิว ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อีกทั้งยังช่วยสร้างสังคมให้เป็นสุข และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้