รางวัลส่งเสริมจรรยาบรรณระดับ Platinum

0
1418

สมาคมการขายตรงไทยได้รับรางวัลระดับแพลทตินั่มประจำปี 2019 จากสมาพันธ์การขายตรงโลกใน
การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประกอบธุรกิจขายตรงอย่างมีจรรยาบรรณของสมาคมและบริษัทสมาชิกอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา