รับสมัครที่ปรึกษา SMEs รุ่นที่ 17 รับงานภาครัฐโดยเฉพาะ ตามปีงบประมาณ 2563

0
1281

หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อเอสเอ็มอีไทย จัดหลักสูตรที่ปรึกษา SMEs รุ่นที่ 17 เพื่อพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาธุรกิจสำหรับรับงานภาครัฐโดยเฉพาะ ตามปีงบประมาณ 2563 โดยมีหลายหน่วยงานราชการมุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ พร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการท่ามกลางภาวะวิกฤตโควิด-19 ที่ขับเคลื่อนผ่านผู้เชี่ยวชาญ โค้ช โดยเฉพาะที่ปรึกษาธุรกิจ

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ กล่าวว่าหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศ ที่ได้สร้างบุคคลากรเป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ SME มาแล้วกว่า 500 คน ซึ่งถือได้ว่ามากที่สุดในประเทศ รวมถึงที่ผ่านมาได้สร้างและพัฒนาหลักสูตรที่ปรึกษาธุรกิจมาอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยเฉพาะหลักสูตรรุ่นที่ 17 นี้ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยการเรียนจริง ทำงานจริง เข้มข้นด้วยเนื้อหาและปรับหลักสูตรใหม่กว่า 7 วิชาพื้นฐาน 11 วิชาหลัก เสวนา 2 ครั้ง วิชาเสริมอีก 4 วิชา ศึกษาดูงานอีก 8 แห่ง 3 จังหวัด

“เรียนหลักสูตร วปธ. ไม่เก่ง ทำงานไม่ได้ ก็ไม่รู้ว่าไงแล้วครับ” ดร.วิริยะ กล่าว

ทั้งนี้ จะมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่จบหลักสูตรรุ่นที่ 16 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ที่อิมแพคเมืองทองธานี ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านอำพล เสนาณรงค์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 มาเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรในวันงาน 

          ทางด้าน อาจารย์ณกฤช วนาอินทรายุธ ผู้จัดการหลักสูตร วปธ. ได้กล่าวถึงการเรียนการสอน วปธ. 17 นอกจากเข้มข้น จริงจัง แล้วยังต้องเตรียมพร้อมกับการรับงานจากหน่วยงานราชการอีกหลายหน่วยงานที่จะทยอยจัดซื้อจัดจ้างงานที่ปรึกษาตามงบประมาณปี 2563  

สำหรับผู้ที่สนใจเตรียมความพร้อมรับงานที่ปรึกษาธุรกิจ สมัครเรียนในหลักสูตรฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 มกราคม 2564 และเปิดทำการเรียนการสอนในวันแรก วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 รวมระยะเวลาเรียน 6 เดือน พิเศษ!! หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 17 ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาปีละ 1 ทุนๆ ละ 135,000 บาท จากมูลนิธิเพื่อ​เอส​  เอ็มอีไทย โดยในปีนี้จะมอบพร้อมกัน 2 ทุน คือของปีการศึกษา 2563 และ 2564 ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติเพื่อขอรับการพิจารณารรับมอบทุนการศึกษาได้ที่ Facebook : หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร : 097-715-9251-5