รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเยี่ยมชม Smart Farmer จังหวัดเชียงใหม่

0
1752

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการของนายธีระพงษ์ ทาหล้า ลูกค้า Smart Farmer ของ ธ.ก.ส. ซึ่งผลิตผักปลอดสารพิษและผักออร์แกนิก ในชื่อ   “ผักดอย O.K” 

โดยมีนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยนายสันติ  เจริญสุข รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. และผู้บริหารในพื้นที่ให้การต้อนรับ  ณ บ้านลูกค้า อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564​