รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เร่งออมสินช่วยแก้หนี้ประชาชนรายย่อย

0
568

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะกำกับดูแลธนาคารออมสิน ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ธนาคารออมสิน โดยให้เร่งดำเนินการช่วยแก้ไขปัญหาและลดสัดส่วนหนี้ครัวเรือน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนรายย่อย การให้ความรู้ทางการเงิน และให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้อย่างทั่วถึง

รวมถึงให้มีการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการทำงานตามนโยบายรัฐบาลในอนาคต พร้อมเน้นย้ำการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัย หรือสนับสนุนให้มีกิจกรรมเพื่อสังคมในการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

โดยมี นายธีรัชย์ อัตนวานิช ประธานกรรมการธนาคารออมสิน และ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะกรรมการ ผู้บริหารธนาคารออมสิน ให้การต้อนรับ และร่วมรับมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566