รองประธานวุฒิสภา ร่วมสมทบทุนพร้อมมอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้รพ.รามาธิบดี

0
457

   นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง มอบเงินสด จำนวน 150,000 บาท พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย ชุด PPE หน้ากาก Face Shield  แอลกอฮอล์  เจลแอลกอฮอล์ Le skin เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจายของละอองฝอย จำนวน 30 ชุดจากทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดแก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการทำงานของแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19