รมว.คลัง ให้เกียรติ SME D Bank ร่วมมอบ ‘ถุงยังชีพ’ บรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย “พายุโนรู” พื้นที่ จ.ศรีสะเกษ และ จ.อุบลราชธานี

0
861

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนชาว จ.ศรีสะเกษ และ จ.อุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจาก “พายุโนรู”

โดยได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมมอบ “ถุงยังชีพ” ที่ธนาคารจัดเตรียมไว้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีนายชาญณรงค์ จารุรัศมีวงศ์ ผู้จัดการเขต 12 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ SME D Bank สาขาศรีสะเกษ และสาขาอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ และ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ทั้งนี้ SME D Bank ได้จัด “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ” ได้แก่ 1.มาตรการพักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 6 เดือน และ 2.มาตรการเติมทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการ วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 12 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้น สูงสุด 2 ปีแรก สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สาขา SME D Bank ทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357