รมว.คลัง และผู้บริหาร ธ.ก.ส. ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี  วัดป่าบ้านใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน

0
807

 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง นายสุรชัย รัศมี  นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง นายภานิต ภัทรสาริน รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. และนายชัพพ์   คงมนต์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส.

พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี เพื่อนำปัจจัยมาสนับ​  สนุนการจัดกิจกรรมเข้าวัดพัฒนาจิต อีกทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม บูรณะศาสนสถานของวัดในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดป่าบ้านใหม่ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน