รมว.คลัง เยี่ยมชมงาน Smart Farmer และวิสาหกิจชุมชน จ.ศรีสะเกษและอุบลราชธานี

0
562

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการลูกค้า Smart Farmer ของ ธ.ก.ส. “ไร่ทอง ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม” บ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวอินทรีย์ส่งออก เน้นนำนวัตกรรมทางการเกษตรมาใช้ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม อีกทั้งยังเป็นศูนย์เรียนรู้  ชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของวิสาหกิจชมชนกลุ่มผู้ผลิต ดอกเบญจมาศแปลงใหญ่ บ้านตาติด ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งชาวบ้านรวมตัวกันกว่า 40 ครัวเรือน ปลูกดอกไม้สด อาทิ ดอกเบญจมาศ ดอกคัตเตอร์ มากาเร็ต ดาวเรือง เป็นต้น ส่งจำหน่ายมากที่สุดของจังหวัด อีกทั้งยังแปรรูปเป็นดอกไม้อบแห้งอีกด้วย ซึ่ง ธ.ก.ส. ร่วมสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียนและองค์ความรู้ในการยกระดับการดำเนินงานของลูกค้า โดยมีนายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564