รมว.คลัง เปิดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ประจำปี 2566

0
410

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ประจำปี 2566 (LAVA Durian SISAKET 2023) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และวิสาหกิจผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุนหาญ และอำเภอศรีรัตนะ โดยภายในงานได้นำทุเรียนคุณภาพที่มีรสชาติกรอบนอก นุ่มใน หวานละมุนลิ้น กลิ่นไม่ฉุน

ซึ่งเป็นจุดเด่นของทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษจนได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มาจัดจำหน่าย รวมถึงเงาะ มังคุด สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์โอทอป ให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถมาชม ชิมและช้อปกันได้อย่างเต็มที่กว่า 200 ร้าน ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 พร้อมมอบเงินทุนสนับสนุนสินเชื่อพัฒนาการเกษตรแปลงใหญ่ จำนวน 5,000,000 บาท ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านซำตารมย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการผลิตทุเรียนภูเขาไฟและต่อยอดธุรกิจไปสู่ระดับสากล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายนรินทร์ สมสะอาด ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. คณะผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่เข้าร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566

ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจสามารถสั่งจองทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษไปลองชิมความอร่อยได้แล้วผ่านทาง WWW.LAVADURIAN.COM พร้อมบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านคุณโดยไปรษณีย์ไทย