รมว.คลัง ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จ.อำนาจเจริญ

0
1286

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของ “ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์มซึ่งเป็นจุดผลิตผักอินทรีย์ ที่ได้รับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand  (มกษ.) และ IFOAM (มกท.)

โดยมีพื้นที่กว่า 200 ไร่ มีโรงเรือนจำนวน 300 หลัง และรวมรวมผลผลิต โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไร่ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม เพื่อเข้าสู่กระบวนการ คัดแยก ตัดแต่ง และส่งจำหน่ายใน ท็อป ซุปเปอร์มาร์เก็ต บริษัท S&B Foods Supply ในตลาดท้องถิ่น และตลาด Online สร้างงานให้คนในชุมชน 80 ราย และมีรายได้รวม 21 ล้านบาทต่อปี อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดย ธ.ก.ส. ให้การสนับสนุนเงินทุนควบคู่กับการให้ความรู้แก่ชุมชน โดยมีนายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 ณ พื้นที่ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ