รมว.คลัง ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

0
2185

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. บ้านบัวเทิง ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงษ์ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรและธรรมชาติ ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมการทำเกษตรแบบผสมผสาน ศึกษาเรียนรู้เทคนิควิธีการทำการเกษตรกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตดอกเบญจมาศ บ้านตาติด ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ ซึ่งชาวบ้านรวมตัวกันกว่า 40 ครัวเรือน ปลูกดอกไม้สด อาทิ ดอกเบญจมาศ ดอกคัตเตอร์ มากาเร็ต ดาวเรือง เป็นต้น ส่งจำหน่ายมากที่สุดจังหวัดอุบลราชธานี อีกทั้งยังแปรรูปเป็นดอกไม้อบแห้งอีกด้วย

โดย ธ.ก.ส. ร่วมสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียนและการยกระดับสู่การท่องเที่ยวชุมชน โดยมี  นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการ ธ.ก.ส. ผู้บริหาร และพนักงานให้การต้อนรับ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563