รมว.คลัง ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตรัง

0
1453

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด สาขาทุ่งค่าย

ซึ่งมีการรวบรวมผลผลิตจากยางพาราทั้งยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นดิบ น้ำยางสด จากสมาชิก 5,645 รายและเครือข่าย ส่งขายยังตลาดกลางยางพาราและบริษัทเอกชน มียอดรวบรวมยางพารากว่า 12,000 ตัน มูลค่าว่า 538 ล้านบาท และวิสาหกิจชุมชนทอผ้านาหมื่นศรี อำเภอ นาโยง ซึ่งแปรรูปผ้าทอ เป็นผ้าขาวม้า ผ้าถุงและผ้าคลุมไหล่ ผ้าตัดเสื้อและของที่ระลึก มีสมาชิก 155 ราย สร้างรายได้ให้กลุ่มกว่า 8 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ให้การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน พร้อมให้ความรู้ การกำหนดแผนธุรกิจ และประสานเครือข่ายจากทั้งภาครัฐและเอกชน

โดยมีนายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน นายนิด จันทร์พุ่ม ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ และนางอารอบ เรืองสังข์ ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ ให้การต้อนรับ ในพื้นที่จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563