รมว. คลังเยี่ยมชมลูกค้าวิสาหกิจชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ   

0
1163

    นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคันนาทองคำ จังหวัดศรีสะเกษ

ซึ่งประกอบธุรกิจฟาร์มศุขเมลอน & ผักสลัด ดำเนินธุรกิจปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ได้แก่ ผักสลัดสายพันธุ์ต่าง ๆ มะเขือเทศทานสดหลากชนิด เมล่อน เป็นต้น ซึ่งมีการควบคุมระบบการให้น้ำ สารอาหารและอุณหภูมิด้วยระบบตรวจจับอัตโนมัติและปลูกในระบบโรงเรือนทั้งหมด ซึ่งในอนาคตจะเพิ่มการ ปลูกพืชสมุนไพรไทยเพื่อยกระดับชุมชนต่อไป ซึ่ง ธ.ก.ส. สนับสนุนผ่านโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนและสภาพคล่องในการดำเนินชีวิต โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ฟาร์มศุขเมลอน บ้านบิงใต้ ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ