รมว. คลังเยี่ยมชมลูกค้าวิสาหกิจชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี

0
895

   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมการรวบรวมและแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของกลุ่มเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านคำนกเปล้า อำเภอสว่างวีระวงษ์ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งดำเนินธุรกิจการปลูกและแปรรูปมะม่วงหิมพานต์ โดยเน้นการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สด ใหม่ สะอาด นอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกด้วย       

โดยธ.ก.ส. เป็นผู้สนับสนุนเงินทุนผ่านโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย กว่า 500,000 บาท เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนและต่อยอดธุรกิจวิสาหกิจชุมชนต่อไป โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ให้ การต้อนรับ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี