รมว. คลังเยี่ยมชมบริษัท บีโปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

0
680

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เยี่ยมชมงานบริษัท บีโปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประกอบกิจการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผึ้งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ น้ำผึ้ง เกสรผึ้ง รอยัลเยลลี่ และโพรโพลิส ที่มุ่งเน้นกระบวนการผลิตที่สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และมีคุณภาพมาตรฐานสากลจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล

โดยนำหลักทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ทำให้ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001:2000, GMP & HACCP Codex จาก BVQI การรับรองระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14000:2004 จาก SGS และระบบการจัดการอาหารปลอดภัย ISO22000:2005 GMP & HACCP Codex จาก SGS

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อคิดค้นนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สุขภาพจากผึ้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและยกระดับผลิตภัณฑ์ไปสู่ตลาดที่มีกำลังซื้อสูง ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้ให้การสนับสนุนเงินทุนผ่านสินเชื่อฟื้นฟูธนาคารแห่งประเทศไทยและสินเชื่อ SME เกษตร เพื่อยกระดับการประกอบธุรกิจให้มั่นคงและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยมีนายนรินทร์ สมสะอาด ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. คณะผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ บริษัท บีโปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566