รมว. คลังเยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเกษตรผลไม้บ้านโหล่น จังหวัดชัยภูมิ

0
458

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเกษตรผลไม้บ้านโหล่น จังหวัดชัยภูมิ ที่รวมกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงในอำเภอหนองบัวแดงกว่า 150 ราย ที่ปลูกบนพื้นที่กว่า 4,000 ไร่

โดยผลิตมะม่วงคุณภาพหลากหลายสายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง ฟ้าลั่นและเขียวเสวย และส่งจำหน่ายไปยังตลาดทั้งในและต่างประเทศได้ตลอดปี เช่น ประเทศจีน เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย และรัสเซีย เป็นต้น โดยมีผลผลิตเฉลี่ยปีละมากกว่า 2,000 ตัน และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลผลิตและความปลอดภัยด้วยมาตรฐาน GAP ซึ่งสมาชิกกลุ่มฯ มีการแบ่งปันความรู้ในด้านการผลิต การกำจัดศัตรูพืช และระดมทุนสำหรับการซื้อปัจจัยการผลิตเพื่อนำมาลดต้นทุนให้แก่สมาชิก เพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มฯ ในด้านการจัดการทางการตลาด ทางกลุ่มฯ สามารถกำหนดราคาและต่อรองราคาผลผลิตกับผู้ซื้อ เพื่อลดปัญหาการถูกกดราคาจากผู้ซื้อและพ่อค้าคนกลาง รวมถึงมีการจัดจำหน่ายผลผลิตผ่านทางออฟไลน์และออนไลน์

เพื่อขยายตลาดและเพิ่มยอดขายให้กับกลุ่มฯ อีกด้วย โดย ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนเงินทุนให้กับกลุ่มฯ สำหรับนำไปใช้เป็นทุนในการสนับสนุนสินเชื่อสมาชิกเพื่อต่อยอดธุรกิจการผลิตมะม่วงได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีนายนรินทร์ สมสะอาด ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. คณะผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ บ้านโหล่น อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566