รมว. คลังเยี่ยมชมงานลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงใหม่

0
1045

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยนายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลังและกรรมการ ธ.ก.ส. นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่เยี่ยมชมบริษัท มิสเตอร์บ๊อกซ์ ไนน์ตี้วัน จำกัด

ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตกล่องและบรรจุภัณฑ์ไม้ โดยใช้นวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้า อาทิ กล่องเอนกประสงค์ กล่องของขวัญ เป็นต้น โดย ธ.ก.ส. เป็นผู้สนับสนุนสินเชื่อ SMEs เพื่อการลงทุนในการต่อยอดธุรกิจ โดยมี นายภาณุวัฒน์ รังทะษี กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิสเตอร์บ๊อกซ์ ไนน์ตี้วัน จำกัด เป็นผู้ให้ข้อมูล และคณะผู้บริหาร พนักงานในพื้นที่เข้าร่วม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่