รมว. คลังเยี่ยมชมงานฟาร์มเกษตรอินทรีย์บ้านเขาไม้แก้ว จังหวัดปราจีนบุรี

0
369

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมฟาร์มเกษตรอินทรีย์บ้านเขาไม้แก้ว จังหวัดปราจีนบุรี ที่มีการผลิตและรวบรวมผักอินทรีย์ปลอดสารพิษและอาหารปลอดภัยจากเกษตรกรในชุมชนจำหน่าย เช่น การปลูกผักเพื่อส่งจำหน่ายไปยังตลาดเลมอนฟาร์มและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร การปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกัญชาส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและแพทย์แผนไทยเพื่อนำไปผลิตยาและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

นอกจากนี้ ยังเป็นฟาร์มสเตย์ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเยี่ยมชมและเรียนรู้การผลิตผักอินทรีย์ปลอดสารพิษผ่านศูนย์การเรียนรู้บ้านเขาไม้แก้วอีกด้วย ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ให้การสนับสนุนความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ การทำฝายมีชีวิตและระบบจัดการน้ำแบบ Smart Farmer ให้เกษตรกรในชุมชนบ้านเขาไม้แก้วได้มีงานและรายได้ที่ยั่งยืน โดยมีนายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. และนายนรินทร์ สมสะอาด ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. คณะผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา ณ ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี