รมว.คลังเยี่ยมชมงานผู้ประกอบการลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดตาก

0
362

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคาร  เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมงาน “พรสวัสดิ์ฟาร์ม” ของ​       นายอภิปัตย์  อุปการะ ซึ่งมีการเลี้ยงโคขุนร่วมกับกลุ่มสมาชิกในชุมชน โดยใช้หลักตลาดนำการผลิต เพื่อจำหน่ายโคขุนและให้ตลาดในพื้นที่และส่งออกไปยังประเทศจีนและมาเลเซีย ซึ่ง ธ.ก.ส. ให้การสนับสนุนเงินทุนควบคู่กับให้คำแนะนำในการดำเนินกิจการภายใต้โครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย

โดยมีนายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 ณ พื้นที่ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก