รมว. คลังปาฐกถาพิเศษในงานประชุม Bank Agenda ธ.ก.ส. ประจำปี 2565

0
1303

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในการเปิดงานประชุมขับเคลื่อนภารกิจสู่ความสำเร็จ (Bank Agenda) ประจำปีบัญชี 2565 โดยปาฐกถาพิเศษในหัวข้อทิศทางภาวะเศรษฐกิจประเทศเศรษฐกิจชุมชนและความคาดหวังในการดำเนินงานธ.ก.ส. ในปีบัญชี 2565 และมีนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธ.ก.ส. ร่วมสื่อสารนโยบายธนาคารในปีบัญชี 2565 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการฟื้นฟูลูกค้า สร้างความคล่องตัว และยกระดับชุมชนสู่ความยั่งยืน

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดร. วิจารย์ สิมาฉายา กรรมการธ.ก.ส. ในการให้ความรู้เกี่ยวกับ BCG Model และ รศ. ดร. สรายุทธ์ นาทะพันธ์ ในการให้ความรู้เรื่องความท้าทายในการขับเคลื่อนธนาคารภายใต้สถานการณ์สินทรัพย์ หนี้สินและภูมิทัศน์ทางการเงินการธนาคารที่ปรับเปลี่ยน

โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงาน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี และถ่ายทอดสดผ่านระบบสื่อสารทางไกลไปยัง ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ (BAAC TV) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565