รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ จัดกิจกรรม “แพทย์ผู้ให้เพื่อหัวใจดวงน้อย 31 ดวง” ฉลองครบรอบ 31 ปี พร้อมเคียงข้างดูแลชาวนครสวรรค์ให้มีสุขภาพดี

0
1600

รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ ฉลองครบรอบ 31 ปี จัดกิจกรรม “แพทย์ผู้ให้เพื่อหัวใจดวงน้อย 31 ดวง”ตรวจหัวใจให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์และเด็กอายุ 9 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  พร้อมรับคำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพ เป็นการมุ่งสร้างสังคมและชุมชนแห่งการให้ เดินหน้าเคียงข้างดูแลชาวนครสวรรค์และใกล้เคียงให้มีสุขภาพที่ดี  

นายแพทย์บุญชนะ เพชรพลอยงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พริ้นซ์ ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ ในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ที่มีปัญหาโรคหัวใจเฉลี่ยปีละประมาณ 8,000 คน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ โรคหัวใจแต่กำเนิด พบได้บ่อยถึง ร้อยละ 70-80 ของเด็กที่เป็นโรคหัวใจ และโรคหัวใจที่เกิดขึ้นภายหลัง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณแม่ตั้งครรภ์และเด็กอายุ 9 ปี จะต้องได้รับการตรวจหัวใจ ดังนั้นโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ จึงถือโอกาสในวันครบรอบ 31 ปี จัดกิจกรรม “แพทย์ผู้ให้เพื่อหัวใจดวงน้อย 31 ดวง”  ขึ้น เพื่อดูแลประชาชนชาวนครสวรรค์ และใกล้เคียง ให้ได้มีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้ากัน  และเป็นการดำเนินกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการแพทย์ผู้ให้ที่มีเป้าหมายในการสร้างสังคมและชุมชนแห่งการให้อย่างแท้จริง 

ด้านรศ.พอ.พญ.อังคณา เก่งสกุล กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ ประจำโรงพยาบาล พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 กล่าวถึงรายละเอียดของกิจกรรมดังกล่าวว่า เป็นการตรวจหัวใจให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์ และ เด็กอายุ 9 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยใช้เครื่องสะท้อนเสียงความถี่สูง (Echocardiogram ) ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดกรองความเสี่ยงจากพยาบาลวิชาชีพและได้รับการตรวจทั้งหมด 31 ราย พร้อมรับคำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพจากแพทย์และพยาบาลประจำศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2563ที่ผ่านมา  

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลได้มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED จำนวน 10 เครื่อง กระจายในพื้นที่สาธารณะ พร้อมอบรมวิธีการใช้เครื่องเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน  ทั้งยังจัดโครงการมอบแสงสว่างในการมองเห็นให้กับผู้ป่วยต้อกระจก 30 ดวงตา ที่มีระยะเวลาในการรอการผ่าต้อกระจกนาน ทั่วทั้ง 15 อำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นการออกหน่วยรวมกับหน่วยงานของรัฐเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนอีกด้วย