ยูโอบี (ไทย) รวมใจพนักงาน ระดมทุน ระดมแรง สู้โควิด-19 เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ภายใต้โครงการ UOB Heartbeat นับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ#รวมใจสู้ไปพร้อมคุณ ของกลุ่มธนาคารยูโอบีทั่วโลก

0
1675

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (ธนาคารยูโอบี (ไทย)) รวมใจพนักงานทั่วประเทศเพื่อช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านโครงการยูโอบี ฮาร์ทบีท (UOB Heartbeat) นับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ#รวมใจสู้ไปพร้อมคุณ เพื่อช่วยลูกค้า ชุมชนและสังคมในการบรรเทาผลกระทบจาก       โควิด-19 ของกลุ่มธนาคารยูโอบีทั่วโลก โดยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 พนักงานสามารถร่วมระดมทุนเงินบริจาคเข้ากองทุน UOB Heartbeat COVID-19 Relief Fund ซึ่งจะนำไปมอบให้กับ 5 โรงพยาบาลหลักในต่างจังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 สูงติดอันดับหนึ่งในสิบของประเทศ โดยเงินบริจาคจากพนักงานทุก 1 บาท ธนาคารจะสมทบอีก 1 บาท  นอกจากนี้ พนักงานยังได้ร่วมระดมแรงประกอบกระบังป้องกันใบหน้า (face shield) จำนวน 10,000 อันเพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ใน 26 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

นายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี (ไทย) กล่าวว่า “แม้เราจะเห็นแนวโน้มตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันลดลง แต่สถานการณ์ยังไม่แน่นอนและไม่อาจไว้ใจได้ เราจึงควรที่จะร่วมมือร่วมใจช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป สำหรับโครงการยูโอบี ฮาร์ทบีท นับเป็นการรวมใจและรวมแรงของพนักงานยูโอบีทุกคนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กับวิกฤตครั้งนี้ ผมเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนจะช่วยจำกัดและลดการแพร่กระจายของไวรัส ทั้งยังเป็นการกระจายอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เข้าถึงพื้นที่ที่มีความต้องการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อและต่อสู่กับโรคไวรัสโควิด-19 เพราะความร่วมใจกันของทุกคนจะช่วยให้ประเทศเราผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ในเวลาอันรวดเร็ว.”

พนักงานสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุน UOB Heartbeat COVID-19 Relief Fund ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563  เพื่อนำไปสนับสนุนการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้กับ 5 โรงพยาบาลหลักในต่างจังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 สูงติดอันดับหนึ่งในสิบของประเทศ โดยเงินบริจาคจากพนักงานทุก 1 บาท ธนาคารจะสมทบอีก 1 บาท  สำหรับโรงพยาบาลทั้ง 5 ประกอบด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (จำนวนผู้ป่วยสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ) โรงพยาบาลสมุทรปราการ (จำนวนผู้ป่วยสูงสุดเป็นอันดับ 4 ของประเทศ) โรงพยาบาลยะลา (จำนวนผู้ป่วยสูงสุดเป็นอันดับ 5 ของประเทศ) โรงพยาบาลชลบุรี (จำนวนผู้ป่วยสูงสุดเป็นอันดับ 7 ของประเทศ) และ โรงพยาบาลหาดใหญ่ (จำนวนผู้ป่วยสูงสุดเป็นอันดับ 8 ของประเทศ)

นอกจากนี้ พนักงานยังได้ร่วมกันประกอบกระบังป้องกันใบหน้า (face shield) จำนวน 10,000 อันเพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ใน 26 โรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด เพื่อช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ที่ฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วย นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ธนาคารยูโอบี (ไทย) ได้ให้การสนับสนุนลูกค้าและชุมชนเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 มาโดยตลอด อาทิ การมอบชุดป้องกันเชื้อโรค จำนวน 1,000 ชุดให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลหลักของรัฐที่รองรับผู้ป่วย COVID-19 จำนวนมาก

ยูโอบี ฮาร์ทบีท (UOB Heartbeat) คือโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธนาคารยูโอบี เราเชื่อมั่นในการสนับสนุนและส่งต่อให้กับชุมชนที่เราดำเนินงานอยู่เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดยมีนโยบายการทำกิจกรรม 3 แนวทางได้แก่ การดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (Corporate Philanthropy) เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Participation) เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับชุมชนและเกิดความภูมิใจในองค์กร และ ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ (Stakeholder Partnership) เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการส่งต่อสิ่งดีคืนสู่ชุมชนร่วมกันกับพันธมิตร ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธนาคาร