ยูนิคอร์น ตอกย้ำความสำเร็จ เปิดตัวนักธุรกิจเสริมทัพ และเปิดใช้ U System ระบบเดียวทั่วโลก

0
1027

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คุณฐิติญา แสงเทศ ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิคอร์น บิซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้กล่าวถึงการเปิดบริษัทยูนิคอร์น ว่าเป็นแนวคิดโมเดลธุรกิจ Biz Startup Platform ที่ให้บริการทางธุรกิจ ให้คนที่สนใจจะทำธุรกิจ และมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เข้ามาร่วมธุรกิจกับบริษัท

โดยแนวคิดเกิดจากทีมบริหารผู้ร่วมก่อตั้งทั้ง 6 คน ประกอบด้วย

1.ดร.ภัทร์พิชาภา ธนะลีละผลิน ประธานผู้ก่อตั้ง
2.นางฐิติญา แสงเทศ ประธานกรรมการบริหาร
3.นายธีร์รัชช์ ติรพัฒนผล รองประธานกรรมการบริหาร
4.ทนพ.ก้องณพัฒน์ จิโรจธนพงศ์ ผู้อำนวยการสายงานการตลาด
5.นางสาวศุภมน อับดุลลา ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ
6.นายทินกฤต แก้วเมืองมา ผู้อำนวยการสายงานการค้าพานิชย์

ทั้ง 6 ท่านมีความรู้และประสบการณ์ตรง ในธุรกิจนี้มา กว่า 15 ปี จึงเข้าใจนักธุรกิจ เข้าใจธุรกิจ บริษัทเปิดมา มาเพียง 1 ปี 4 เดือน แต่มีนักธุรกิจร่วมทำธุรกิจกว่า 31,000 รหัส สร้างให้นักธุรกิจประสบความสำเร็จ รับรายได้ ในวิกฤตโควิดที่ผ่านมา ด้วยโครงสร้างการให้บริการ 4P

1.Platformเครื่องมือ AI ที่ทันสมัยตอบโจทย์การใช้งานในด้านข้อมูล เสมือนเป็นเลขาส่วนตัวของนักธุรกิจ
2.Prodcut สินค้าพัฒนาภายใต้แนวคิด 4 A. เลือกคัดสรร สินค้านวัตกรรม ราคาเปิดใจ ซื้อง่าย ซื้อซ้ำให้ผลลัพธ์
3.Program แผนการจ่ายรายได้ที่ตรงจุด และยุติธรรม
4.Peple เน้นการให้ความรู้การเป็นนักธุรกิจ และการทำธุรกิจ ทั้งออนไลน์ และ ออฟไลน์จาก Unicorn Academy
และยังได้รับการสนับสนุนการเติบโตการขยายธุรกิจไปทั่วโลก จากบริษัท W World Corporation เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ประเทศอเมริกา และล่าสุดบริษัทยูนิคอร์นได้ขยายกลุ่มผู้บริโภค ไปถึง 8 ประเทศแล้ว อาทิเช่น 1.สปป.ลาว 2.เมียนมาร์ 3.กัมพูชา 4.ฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะที่ประเทศฟิลิปปินส์ จะมีการเปิดสาขา ยูนิคอร์น ประเทศ ฟิลิปปินส์ อย่างเป็นทางการในเดือน ตุลาคมนี้ ทำให้กระแสการเข้าร่วมทำธุรกิจ จากผู้คนทั้งในประเทศ และ AEC มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้มีนักธุรกิจใหม่ ที่มีประสบการณ์ตรงในธุรกิจนี้เห็นโอกาสทางธุรกิจกับยูนิคอร์นได้ตอบรับเข้าร่วมธุรกิจ ส่งผลให้กระแสการเติบโตมีอย่างต่อเนื่อง และบริษัทคาดว่าจะสร้างนักธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ กับตำแหน่ง Diamond จำนวน 50 รหัส ภายในสิ้นปีนี้

จากกระแสการเติบโตดังกล่าว บริษัทฯ เล็งเห็น ความสำคัญของการใช้ระบบเดียวกันทั่วโลก จึงได้เปิดตัวระบบ U System โดย ดร.ภัทร์พิชาภา ธนะลีละผลิน ประธานผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ได้กล่าวว่า ถึงระบบ U System เป็นระบบที่จะช่วยให้นักธุรกิจ หรือคนที่สนใจทำธุรกิจสามารถเข้ามาเรียนรู้ และนำไปใช้เพื่อสร้างธุรกิจกับยูนิคอร์น

ชื่อระบบ คือ U System เป็นระบบที่รวบรวม การทำงานทั้งค้นหา พัฒนา รักษาธุรกิจ โดยระบบได้รับการ ออกแบบ พัฒนา จากการรวมตัวของนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ตรงกว่า 15 ปีขึ้นไป และประสบความสำเร็จ รับรายได้หลักล้าน กว่า 10 คน มาร่วมกัน สร้างระบบที่ดีที่สุด ให้ทั้ง Skill Set และ Mind Set วิธีคิด วิธีการ วิธีทำ ของการที่จะเป็นนักธุรกิจ เป็นเจ้าของธุรกิจ โดยมีเป้าหมาย ช่วยให้นักธุรกิจ สำเร็จง่าย สำเร็จเร็ว สำเร็จแบบเป็นทีม และที่สำคัญสามารถส่งต่อความสำเร็จ ขยายธุรกิจยูนิคอร์นไปทั่วโลก