มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยจัดกิจกรรมคาราวานฟาร์มสุข กับโครงการ ‘ฟาร์มสุขภาพของหนู’ สานต่อเกษตรผสมผสาน ให้เด็กนักเรียนมีโภชนาการที่ดี เติบโตสมวัย

0
1502

นายกิจธวัช ฤทธีราวี ประธานกรรมการมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย คณะกรรมการมูลนิธิและอาสาสมัครนักธุรกิจแอมเวย์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมคาราวานฟาร์มสุข ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พร้อมด้วย ผศ. ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล จากภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมความสำเร็จของโครงการ ‘ฟาร์มสุขภาพของหนู’ โดยมีพันตำรวจโทวิษณุ ชนะอักษร ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 137  คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ พร้อมร่วมทำกิจกรรมการเกษตรผสมผสาน รับฟังความรู้ด้านโภชนาการ รับมอบของที่ระลึกโครงการและสนุกสนานกับนันทนาการต่างๆ

โครงการฟาร์มสุขภาพของหนูจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมด้านโภชนาการและสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 16 แห่ง รวมทั้งสิ้นกว่า 2,500 คน ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 13 ค่ายพระพุทธยอดฟ้า อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี  โอกาสนี้มูลนิธิได้มอบเงินสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน รวมเป็นเงินช่วยเหลือในโครงการทั้งสิ้น 1.6 ล้านบาท