มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยร่วมส่งต่อน้ำใจ

0
1382

มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยร่วมส่งต่อน้ำใจ มอบข้าวหอมมะลิแอมเวย์ 3,855 กิโลกรัม พร้อมอาหารปรุงสำเร็จ 3,522 กล่อง ให้แก่ชุมชนวัดทองสัมฤทธิ์ ชุมชนสามัคคีพัฒนา และชุมชนริมคลองกะจะ รวม 771 ครัวเรือน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ขอขอบคุณท่านนักธุรกิจแอมเวย์ สมาชิก และพนักงานทั่วประเทศ ที่เป็นแรงสำคัญในการร่วมบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิฯ เพื่อนำไปดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์สู่สังคมไทยมาโดยตลอด

มูลนิธิฯ ขอส่งกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

สำคัญ ! อย่าลืมเว้น ร ะ ย ะ ห่ า ง สวมหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือ เพื่อร่วมกันหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

#Amway #AmwayThailand #FightingCOVID19 #StaySafeAndHealthy #มอบข้าวกล่อง