“มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ” เชิญชวนทำบุญผ่าน Line Sticker “น้องหนึ่ง OFL V2”

0
1155

 มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญผ่านการซื้อ Line Sticker “น้องหนึ่ง OFL V2” ราคา 69 บาท (จำนวน 24 แบบ) เพื่อเป็นตัวแทนส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน พิเศษสามารถพิมพ์ชื่อลงบน LINE Sticker ได้ โดยรายได้นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสในสังคม ตามโครงการให้ความช่วยเหลือของมูลนิธิฯ สามารถร่วมทำบุญได้ที่ Line Sticker Shop พิมพ์ Nong Nueng OFL V2 หรือ https://line.me/S/sticker/17845941 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร             0-2246-3951, 0-2246-1460