มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบหมอนผ้าห่มแก่โรงพยาบาลสนาม

0
1021

พลตรีสุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รับมอบหมอนผ้าห่ม จำนวน 140 ผืน จากนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ซึ่งมูลนิธิฯ รณรงค์รับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อผ้าห่ม สำหรับมอบให้แก่ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ใช้ขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามกองทัพบก​               (เกียกกาย) และโรงพยาบาลสนามกองทัพบก (ค่ายธนะรัชต์) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า