มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

0
1493

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะรองประธานกรรมการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาลำแสงแคบชนิดดิจิตัล พร้อมเครื่องวัดความดันตา มูลค่า 800,000 บาท แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธนภัทร รัตนภากร หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับรองรับการให้บริการคนไข้และแพทย์ฝึกอบรมของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่