มูลนิธิสีมาสงเคราะห์ เฉลิมฉลอง “ศาลเจ้าแซ่ซิ้มกรุงเทพ ครบ 136 ปี ”

0
457

นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เฉลิมฉลอง “ศาลเจ้าแซ่ซิ้มกรุงเทพ ครบ 136 ปี ” โดยมี ดร.กิตติ อิทธิภากร ประธานสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมงาน และมีนายจตุพนธ์ พิทักษ์ธีรธรรม ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าแซ่ซิ้มและคณะให้การต้อนรับ ทั้งนี้ศาลเจ้าแซ่ซิ้ม หรือเรียกชื่อว่า มูลนิธิสีมาสงเคราะห์ (ซิ้มกงจืออี่) ได้รับการสนับสนุน ร่วมมือร่วมใจจากชาวตระกูลซิ้มจนมีความเจริญก้าวหน้า และเป็นที่รู้จักในสังคม จากการเป็นศูนย์กลางของตระกูล และร่วมช่วยเหลือคนในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องตลอดมา