“มูลนิธิมาดามแป้ง” เยี่ยมชมการฝึกอบรมงานฝีมือหนุนสร้างอาชีพแก่แม่เลี้ยงเดี่ยว ของกรมกิจการสตรีฯ

0
1346

มูลนิธิมาดามแป้ง โดย “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ หนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ฝึกอาชีพงานฝีมือแก่กลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยว รวม 6 หลักสูตร รวมกว่า 90 คน พร้อมเข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรมของกลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยว ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง กล่าวว่า “อาชีพ เป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความมั่นคง นำมาซึ่งรายได้ที่จะใช้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว เมื่อเกิดความมั่นคงทางรายได้ ย่อมนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งปัจจุบัน คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจำนวนมากไม่มีงานทำ ยิ่งในช่วงโควิด-19 ก็ยิ่งประสบปัญหาสภาพจิตใจภาวะความเครียด ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก ดังนั้น การได้ช่วยคนกลุ่มนี้ นอกจากช่วยลดคนตกงานแล้ว ยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว ลดปัญหาที่เกิดกับเด็กๆ ต่อไปอีกหลายทอด จึงเกิดเป็นความร่วมมือในการจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพงานฝีมือ แก่กลุ่มสตรีและคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้โครงการถักทอกำลังใจ ร้อยด้วยความห่วงใย ส่งมอบด้วยใจเพื่อเธอ”

ปี 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิมาดามแป้ง สนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่แม่เลี้ยงเดี่ยว จำนวน 55 ทุน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่ประสบความยากลำบากในการหารายได้มาดูแลตนเองและครอบครัว ในปีนี้ มูลนิธิฯ ตั้งใจสานต่อการสร้างอาชีพนี้ ให้เกิดความมั่นคงต่อผู้รับ และความยั่งยืนต่อสังคม ด้วยการจัดอบรมหลักสูตรงานฝีมือให้กับกลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยว ทั้งหมด 6 หลักสูตร ได้แก่ หมวกไหมพรมแบบถัก, ผ้าพันคอแบบถัก, ผ้าปูโต๊ะ, ถุงมือเด็กอ่อน, เอี๊ยมเด็กอ่อน และผ้ากันเปื้อน ซึ่งหลังจบหลักสูตร ทางมูลนิธิฯ จะจ้างเหมานำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพไปบริจาคต่อเพื่อการกุศล ตามแนวคิด บุญ ต่อ บุญ ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมนอกจากจะได้ความรู้แล้ว ยังมีทุนตั้งต้นประกอบอาชีพ กลับมาเป็นพลังใจในการดำเนินชีวิต

นางนวลพรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ต้องขอขอบคุณท่านอธิบดีกรมกิจการสตรีสถาบันครอบครัว คุณจินตนา จันทร์บำรุง และทีมงานของกรมฯ ทุกคน พันธมิตรทางใจที่น่ารักของเรา ที่ได้ร่วมทำงานกันอย่างเข้มข้นในช่วงปีที่ผ่านมา รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการนำเจตนารมณ์ที่จริงใจของมูลนิธิฯ สานสร้างให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน ก่อเกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายจริง ในฐานะของผู้หญิงคนหนึ่ง ยินดีจะให้ความช่วยเหลือผู้หญิงด้วยกัน ให้มีคุณภาพชีวิตและครอบครัวที่ดีขึ้น ซึ่งเต็มใจอย่างยิ่งที่จะพามูลนิธิฯ เดินหน้าตามพันธกิจหลักที่มีไว้ในการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการสร้างอาชีพต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความห่วงใย #ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน”

สำหรับ ผู้ที่สนใจ สามารถร่วมสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิมาดามแป้ง ได้ที่ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 092-2-61340-0 ชื่อบัญชี มูลนิธิมาดามแป้ง เพื่อโครงการสร้างสังคมแห่งการให้”