“มูลนิธิมาดามแป้ง” สนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพฯ แบรนด์ “Super Mom” ภายใต้กรมกิจการสตรีฯ หวังพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวต่อเนื่อง

0
467

“มูลนิธิมาดามแป้ง” สนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพฯแบรนด์ “Super Mom” ภายใต้กรมกิจการสตรีฯ หวังพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวต่อเนื่อง

มูลนิธิมาดามแป้ง สนับสนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ต่อยอดด้านการสร้างอาชีพ แก่กลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยว โดยมอบเงินสนับสนุนจำนวน 500,000 บาท เพื่อพัฒนาศูนย์สาธิตการฝึกอาชีพและผลิตภัณฑ์ สำหรับการทดลองงานของกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว เพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายเครื่องดื่มและเบเกอรี่ ภายใต้แบรนด์ “Super Mom”

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะ ประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง กล่าวว่า “ มูลนิธิมาดามแป้ง มุ่งมั่นในการเดินหน้าสร้างอาชีพให้กับผู้คนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งในปัจจุบันยังคงพบสถิติอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนแม่เลี้ยงเดี่ยว โดยเฉพาะแม่เลี้ยงเดี่ยวในวัยรุ่นมีการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และเผชิญความยากลำบากเมื่อต้องดูแลลูกตามลำพัง แป้งเชื่อว่า การต่อยอดด้านอาชีพ คือ สิ่งสำคัญที่สุด ที่จะช่วยสร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มคุณเลี้ยงเดี่ยว สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ อย่างมั่นคงแข็งแรง”

โดยการสนับสนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการร่วมส่งเสริมด้านอาชีพแล้ว ยังเป็นการร่วมพัฒนาศักยภาพ แก่กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว ได้แก่ ด้าน Smart mind ให้คำปรึกษาเพื่อฟื้นฟูจิตใจและให้กำลังใจแม่เลี้ยงเดี่ยวกับเด็ก , ด้าน Smart knowledge เปิดหลักสูตรสร้างกลยุทธ์และเทคนิคการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ , ด้าน Smart job เปิดศูนย์สาธิตการฝึกอาชีพ สำหรับทดลองงาน เพื่อพัฒนาแบรนด์สินค้า “Super Mom” ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ยกระดับการจำหน่ายสินค้าแบบครบวงจร และด้าน Smart community สร้างชุมชนเครือข่ายเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเกิดช่องทางการจำหน่ายใหม่

ที่ผ่านมา มูลนิธิมาดามแป้ง ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยว มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ สนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่แม่เลี้ยงเดี่ยวที่ผ่านการอบรมจากกรมฯ จำนวน 55 ทุน , จัดโครงการฝึกอาชีพงานฝีมือแก่กลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยว จำนวน 6 หลักสูตร , การมอบรถเข็นครัวมาดามเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ หารายได้ เลี้ยงตนเองและครอบครัว

ท่านสามารถร่วมสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิมาดามแป้งได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี มูลนิธิมาดามแป้ง เพื่อโครงการสร้างสังคมแห่งการให้ เลขที่บัญชี 092-2-61340-0