มูลนิธิมาดามแป้ง มอบเครื่อง Auto CPR คืนชีพผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล แก่รพ. โพนทราย ร้อยเอ็ด หวังเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วย

0
441

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะ ประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง, พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ มอบเครื่องช่วยชีวิตผู้ป่วยแบบอัตโนมัติ (Auto CPR) รุ่น AutoPulse มูลค่า 700,000 บาท แก่โรงพยาบาลโพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 

โดยมี นายแพทย์ธนพล วิมลวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการและเลขานุการ , ร.อ.หญิง ชญาดา หนีพาล กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 14 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ข้อมูลจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ National Institute for Emergency Medicine พบว่า ผู้บาดเจ็บหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลที่ได้รับการช่วยเหลือด้วยการกดหน้าอกโดยผู้พบเหตุ จะเพิ่มโอกาสการรอดชีวิต และสามารถลดอัตราการเสียชีวิตลงร้อยละ 25 ดังนั้น มูลนิธิมาดามแป้ง จึงหวังว่าการมอบเครื่องช่วยชีวิตผู้ป่วยแบบอัตโนมัติ (Auto CPR) รุ่น AutoPulse ครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัด ให้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย เสริมศักยภาพในการทำงานของบุคลากรฯ และหวังว่าการให้ในครั้งนี้จะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีพละกำลังในการช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ต่อไป

นายแพทย์ธนพล วิมลวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า “เครื่องช่วยชีวิตผู้ป่วยแบบอัตโนมัติ (Auto CPR) ช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการปั้มคืนชีพจรผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและสูงขึ้น หากปั้มคนไข้คืนมาได้เร็ว ก็สามารถนำส่งคนไข้ไปโรงพยาบาลได้เร็วขึ้นด้วย”

สำหรับ รพ. โพนทราย ตั้งอยู่ที่อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโรงพยาบาลขนาดกลาง การมอบอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลในครั้งนี้ เพื่อเป้าหมายในการช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และจะช่วยให้ผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาด้วยอุปกรณ์ที่เพียงพอและทันสมัย เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ต่างจังหวัด

มูลนิธิมาดามแป้ง ยังคงเดินหน้าเพื่อร่วมแบ่งปันทุกการให้ในสังคมไทย โดยท่านสามารถร่วมสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิมาดามแป้งได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี มูลนิธิมาดามแป้ง เพื่อโครงการสร้างสังคมแห่งการให้ เลขที่บัญชี 092-2-61340-0 #มูลนิธิมาดามแป้ง #ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน