“มูลนิธิมาดามแป้ง” กับพันธกิจสร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้คนไทย ในช่วงวิกฤตโควิด ผ่านรถเข็นครัวมาดาม จำนวน 70 คัน

0
529

มูลนิธิมาดามแป้ง มุ่งมั่นสร้างอาชีพแก่ประชาชนที่ตกงาน และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้ได้มีโอกาสในการทำงาน หารายได้ เพื่อดำเนินชีวิตของตัวเองได้อย่างมั่นคง โดยที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลิตรถเข็นครัวมาดาม จำนวน 70 คัน เพื่อส่งต่อให้แก่ประชาชนในกลุ่มต่างๆ ทั่วประเทศ และมุ่งหวังให้คนเหล่านั้น ได้นำไปต่อยอด เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นกำลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนสังคมต่อไป

ที่ผ่านมา มูลนิธิมาดามแป้ง ได้ส่งมอบรถเข็นครัวมาดาม ให้แก่ประชาชนในพื้นที่นนทบุรี และสมุทรปราการ จากการประสานของวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ ซึ่งเป็นผู้ร่วมผลิตรถเข็น จำนวน 8 คัน นอกจากนี้ได้มอบให้แก่ หน่วยงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อส่งต่อให้แก่กลุ่มผู้หญิงและคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว จำนวน 12 คัน , มอบให้กรมราชทัณฑ์ เพื่อส่งต่อให้แก่ผู้พ้นโทษหรือใกล้พ้นโทษ ได้นำไปประกอบอาชีพ จำนวน 20 คัน , มอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อส่งต่อให้ พมจ. สมุทรปราการ จำนวน 5 คัน และมอบให้แก่สำนักงานเขตห้วยขวาง ดินแดง คลองเตย และสัมพันธวงศ์ เพื่อมอบให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประกอบอาชีพ รวมจำนวน 25 คัน

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะ ประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง กล่าวว่า “มูลนิธิมาดามแป้ง ให้ความสำคัญกับการสร้างอาชีพ เพราะเราตระหนักเสมอว่า เมื่อทุกคนมีอาชีพ ก็จะช่วยสร้างรายได้ ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง สามารถเลี้ยงดูครอบครัว ต่อยอดสู่การพัฒนาสังคมโดยรอบได้อย่างมั่นคงแข็งแรง ตามพันธกิจหลักของมูลนิธิมาดามแป้ง ที่ต้องการร่วมสร้างสังคมแห่งความยั่งยืน”

ไว้มูลนิธิมาดามแป้ง ยังคงเดินหน้าเพื่อร่วมสร้างรอยยิ้มแก่ทุกคนในสังคมไทย สามารถร่วม #ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน และสนับสนุนมูลนิธิมาดามแป้ง ได้ที่บัญชี “มูลนิธิมาดามแป้ง” ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 092-2-64095-5 เพื่อสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน #ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน #มูลนิธิมาดามแป้ง