มูลนิธิประทีป – อัจฉรา ตั้งมติธรรม สานฝันการศึกษามอบทุนบุตรพนักงานเรียนดี ประจำปี 2563

0
78

มูลนิธิประทีป – อัจฉรา ตั้งมติธรรม มอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 ภายใต้ “โครงการทุนการศึกษาบุตรพนักงานศุภาลัยที่เรียนดี” ประจำปีทั่วประเทศ โดยมี ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร และ นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ศุภาลัย เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 167 ทุน รวมเป็นเงิน 5 แสนกว่าบาท เพื่อร่วมส่งเสริมและสร้างโอกาสการศึกษาให้แก่เยาวชน อีกทั้งเพื่อเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมไทย ณ    อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์