มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรปธพ. รุ่นที่ 8 จัดหน่วยแพทย์อาสา ปธพ. สัญจร ที่รพ.อ่างทอง มีประชาชนมารับบริการกว่า 2 พันคน มอบทุนการศึกษาเด็กดีมีคุณธรรม และเครื่องกีฬาให้แก่โรงเรียน

0
2099

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 8 ร่วมกันจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสา ปธพ. สัญจร มีประชาชนมารับบริการกว่า 2 พันคน มอบทุนการศึกษาเด็กดีมีคุณธรรม และเครื่องกีฬาให้แก่โรงเรียน พร้อมมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ(AED) ให้รพ. อีกด้วย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ประธานในพิธี กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ทำให้โครงการแพทย์อาสาสัญจรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ช่วยให้ประชาชนในจังหวัดอ่างทองได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ซึ่งแต่ละท่านตั้งใจและเสียสละเวลามาเพื่อตรวจสุขภาพประชาชนถึงชุมชน เป็นรูปแบบการทำงานร่วมกันของแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ ทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากสังกัดต่างๆทั้งกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย ทหาร-ตำรวจ ภาครัฐและเอกชน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพประชาชนและเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพ พร้อมให้ความรู้ทางการแพทย์ในการดูแลาขภาพตนเองอย่างถูกวิธี เป็นการผนึกกำลังร่วมมือร่วมใจของจิตอาสาในหลายภาคส่วน เพื่อสังคมหลายระดับ

พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา และเลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ผู้อำนวยการสูตรหลักปธพ.กล่าวว่า ที่มาของหลักสูตรปธพ. มาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมอบไว้ให้กับวงการการแพทย์ไทยที่ว่า “อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร” หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้า ฯกับแพทยสภา เพื่อมุ่งหวังการสร้าง “ธรรมาภิบาล” ทั้งภาครัฐ เอกชน ธุรกิจและประชาชน อันจะนำมาซึ่งการแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขไทยได้อย่างแท้จริง รวมทั้งสร้างความแข็งแกร่งตลอดจนพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยให้ก้าวหน้าต่อไป

พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร กล่าวเสริมอีกว่า การจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสา ปธพ.สัญจร คือหนึ่งภารกิจที่หลักสูตรได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ให้จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสา ร่วมกับแพทยสภา โดยปธพ. รุ่นที่ 8 ได้จัดครั้งแรกที่วัดบำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี กทม. มีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และเจ้าหน้าที่ของวัด 250 รูป/คน เข้ารับบริการ ครั้งนี้มีเป้าหมายผู้รับบริการ 2,000 คน สำหรับที่อ่างทองนร้ เป็นการจัดครั้งที่ 2

แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล ประธานนักศึกษา ปธพ.รุ่นที่ 8 กล่าวว่า โครงการหน่วยแพทย์อาสา ปธพ. สัญจรครั้งนี้ได้ระดมแพทย์ พยาบาล และจิตอาสาจากสายงานต่าง ๆ กว่า 600 คน เข้าร่วมกิจกรรม มีบริการคัดกรองโรค ทั้งเจาะเลือด ตรวจสุขภาพ โดยได้จัดคลินิกเฉพาะทาง 17 คลินิก ได้แก่ คลินิกการตรวจสุขภาพและโรคทั่วไป คลินิกหัวใจและหลอดเลือด คลินิกหลอดเลือดสมอง คลินิกมะเร็งเต้านม คลินิกตา คลินิกหู คอ จมูก คลินิกศัลยกรรมกระดูก คลินิกผิวหนัง คลินิกจิตเวช คลินิกสูตินรีเวช คลินิกเอ็กซเรย์ คลินิกทันตกรรม คลินิกแพทย์แผนไทยและฝังเข็ม รวมทั้งเปิดบริการรับบริจาคโลหิต และสอนการทำ CPR เพื่อให้ประชาชนทราบวิธีปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ในเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังมีคลินิกพิเศษ ได้แก่ คลินิกกฎหมายเพื่อเป็นที่ปรึกษาให้แก่ประชาชนในเรื่องข้อกฎหมายต่างๆ และคลินิกการเงิน เพื่อให้ความรู้เรื่องการออมและการลงทุน ตลอดจนให้ข้อแนะนำในการแก้ไขหนี้

แพทย์หญิงเจรียง กล่าวเสริมว่า เพื่อให้การตรวจสุขภาพร่างกายได้เข้าถึงประชาชนในจังหวัดอ่างทอง ได้มากที่สุด จึงได้ส่งหน่วยแพทย์อาสาไปตรวจร่างกายประชาชนล่วงหน้ายัง 8 โรงพยาบาลในทุกอำเภอของจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยได้เจาะเลือดและเอ็กซเรย์ปอดให้ประชาชนเกือบ 2,000 คน เพื่อคัดกรองผู้ป่วยที่จะต้องได้รับการตรวจอย่างละเอียดเพิ่มเติมจากแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางในวันนี้ นอกจากนี้นักศึกษาปธพ.8 ได้มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ(AED) ให้โรงพยาบาลอ่างทองเพื่อใช้ประโยชน์ 1 เครื่อง

แพทย์หญิงเจรียง กล่าวอีกว่า โครงการหน่วยแพทย์อาสา ปธพ. สัญจรครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ปธพ.8 ได้จัดตั้งกองทุนคุณธรรม เพื่อมอบทุนการศึกษาให้เด็กดีมีคุณธรรม จำนวน140 ทุนจาก 14 โรงเรียนในจังหวัดอ่างทอง โดยได้คัดเลือกจากพฤติกรรมของเด็กๆที่มีความกตัญญูต่อบิดามารดา /ผู้ปกครองที่เลี้ยงมา รู้จักหน้าที่ของตนเอง ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ไม่สร้างภาระให้แก่สังคม รักษาสุขภาพตนเอง จะได้ไม่เป็นภาระให้ผู้ปกครอง เมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บ รักษาสิ่งแวดล้อม ใช้ของเท่าที่จำเป็น เห็นประโยชน์ในสิ่งที่มีและใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ไม่ไปสร้างภาระแก่สิ่งแวดล้อม รู้จัก”พอเพียง” อยู่แบบสมถะ สำนึกคุณต่อสิ่งรอบตัว ไม่สร้างปัญหา และรู้จัก “สัจจะ” คิดก่อนพูด พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่ใช้คำพูดทำร้ายผู้อื่น พูดแต่สิ่งที่ดี สิ่งที่เป็นกำลังใจให้ผู้อื่น ซึ่งทุนนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์และจากนักศึกษาปธพ.8 โดยจะเป็นโครงการนำร่องและจะมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้เด็กเป็นเด็กดีมีคุณธรรมอย่างยั่งยืน พร้อมนี้มีการมอบอุปกรณ์เครื่องกีฬาจำนวนหนึ่งให้แก่โรงเรียนเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย
กิจกรรมแพทย์อาสาของปธพ.8 ครั้งต่อๆจะไม่ได้มุ่งเพียงพัฒนาสุขภาพใจและสุขภาพกายที่ดีของประชาชนในชุมชนที่อาจห่างไกลจากระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นที่จะยกระดับความเป็นอยู่ และจิตใจของประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศให้ดีขึ้นอีกด้วย