มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียก้าวผ่าน 25 ปี เสริมพลังประชากรกลุ่มเปราะบางสู่อนาคตที่ดีขึ้น

0
1303

เมื่อทักษะและความรู้คือขุมพลังของโลกในศตรวรรษที่ 21 มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย เผยความสำเร็จวาระครบรอบ 25 ปี ระดมเงินสนับสนุนมากกว่า 3 พันล้านบาท เสริมทักษะและความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่า 3 ล้านคน ย้ำเดินหน้าจับมือพันธมิตรสู่จุดหมายการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนการศึกษา พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างสังคมที่เสมอภาค

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการ และรองประธานกรรมการ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการ และรองประธานกรรมการ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย กล่าวว่า “มูลนิธิคีนันฯ เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในระดับภูมิภาคที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยมานานถึง 25 ปี ซึ่งมุ่งสร้างองค์ความรู้และทักษะความชำนาญให้กับประชากรกลุ่มเปราะบางผ่านโครงการกว่า 1,000  โครงการ ในประเทศไทย เวียดนาม และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

มร.ริชาร์ด เบิร์นฮาร์ด กรรมการอำนวยการ มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย

มร.ริชาร์ด เบิร์นฮาร์ด กรรมการอำนวยการ มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย กล่าวว่า “ตลอด 25 ปี มูลนิธิคีนันฯ ได้รับเงินทุนสนับสนุนในการทำโครงการต่างๆ รวมเกือบ 3.35 พันล้านบาท จากภาครัฐ ภาคพหุภาคี และภาคเอกชน อาทิ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา, กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา, กองทุนญี่ปุ่น-อาเซียน, สหภาพยุโรป, กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF), องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women), เชฟรอน, ไอบีเอ็ม, Facebook, อินโดรามา เวนเจอร์ส, โบอิ้ง, แคทเธอร์พิลลาร์, มูลนิธิซิตี้, ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น, และมูลนิธิไฟเซอร์ เป็นต้น”

มูลนิธิคีนันฯ ได้ร่วมผ่านเหตุการณ์สำคัญและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งวิกฤตต้มยำกุ้ง ภัยพิบัติสึนามิ ความไม่สงบในชายแดนใต้ การระบาดของไข้หวัดนก แผนควบคุมมาลาเรีย ไปจนถึงการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมยุค 4.0 และในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อผู้คนทั่วโลก รวมถึงกลุ่มผู้รับประโยชน์บางส่วนของมูลนิธิคีนันฯ ในปีที่ผ่านมา เราจึงได้ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการมาสู่รูปแบบที่ผสมผสานระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ทั้งงานสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการออนไลน์เหล่านี้มากกว่า 5.5 แสนคน

“นอกจากนี้ มูลนิธิคีนันฯ ยังเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรม Boost with Facebook ที่ได้รับการรับรองจาก Facebook เพียงรายเดียวในประเทศไทย เพื่อเสริมทักษะการตลาดดิจิทัลให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหลายพันรายทั่วประเทศ” มร.ริชาร์ด เบิร์นฮาร์ด กล่าวเสริม

มูลนิธิคีนันฯ ดำเนินงานโครงการเพื่อมุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงการศึกษามาเป็นเวลานาน เช่น โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต และโครงการ Boeing TEL นอกจากการศึกษาแล้วมูลนิธิคีนันฯ ได้ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้างสังคมที่เสมอภาคผ่านโครงการมากมาย เช่น โครงการ Born Global และ OSMEP Women Entrepreneurs โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เพื่อผลักดันผู้ประกอบการไทยให้ไปสู่สากล โครงการไฟเซอร์ รู้-เฒ่า(เท่า)-ทัน-สุข เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุ โครงการ WeEmpowerAsia จากการสนับสนุนขององค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) เพื่อการสนับสนุนสตรีในภาคธุรกิจ และโครงการชุมชนฮาราปันเพื่อสานสัมพันธ์ผู้คนในสามจังหวัดชายแดนใต้

“มูลนิธิคีนันฯ รู้สึกขอบคุณผู้สนับสนุนและพันธมิตรทุกหน่วยงาน ในความร่วมมืออันดีที่มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ โดยมูลนิธิคีนันฯ จะยึดมั่นในพันธกิจที่จะสร้างพลังให้แก่ประชากร ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตที่ยั่งยืน ดังนั้นการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทุกคนจึงถือเป็นแรงบันดาลใจและเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสังคมที่ดีขึ้น” นายปิยะบุตร กล่าวทิ้งท้าย

ข้อมูลมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย จดทะเบียนภายใต้กระทรวงการคลังแห่งประเทศไทยในฐานะองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เราทำงานด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะที่จำเป็นเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของผู้คน โดยตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี ที่ผ่านมาเราได้ร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม เพื่อปรับเปลี่ยนการศึกษา พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างสังคมที่เสมอภาค

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kenan-asia.org/th